Home
Actueel
Visie
Aanpak
Werkwijze
Aanbod
Partners
Referenties
Contact
Aanpak

De ZorgBeweging richt zich op bewustzijnsverandering van alle betrokkenen in zorg en welzijn. Door vanuit een ruimer perspectief te kijken naar de werkelijkheid kunnen zij zich losmaken van gebruikelijke denkbeelden en geconditioneerde patronen en zijn zij in staat barrières uit de weg te ruimen. In onze aanpak hechten wij veel belang aan de rol van de manager als coach en aan draagvlak bij de bestuurders. Voor duurzame veranderingen in de organisatie zijn hun betrokkenheid en bezielend leiderschap essentieel.